Toto jsou jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.

Sídlo: Velvarská 1701/25, Dejvice, 160 00 Praha 6. 27593622

Soukromí

Použití údajů, které nám poskytnete nebo které jsou shromážděny pomocí našich webových stránek, se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Prague Airport Transfers sro se zavazuje chránit a chránit soukromí našich návštěvníků. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, co se stane s osobními údaji, které nám poskytnete nebo které od vás shromáždíte, když navštívíte naše stránky. Tyto zásady čas od času aktualizujeme, proto je prosím pravidelně kontrolujte.

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PRAGUE AIRPORT TRANSFERS s.r.o. IČ 27593622 se sídlem Velvarská 1701/25, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Tel. (+420) 222 554 211; Email: [email protected]; Adresa: Velvarská 1701/25, Dejvice, 160 00 Praha 6
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění objednávky/smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal nezbytná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Informace, které shromažďujeme

Při provozování a údržbě našich webových stránek o vás můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 1. Informace o vašem používání našich stránek, včetně podrobností o vašich návštěvách, jako jsou zobrazené stránky a zdroje, ke kterým máte přístup. Mezi takové informace patří provozní údaje, údaje o poloze a další komunikační údaje.
 2. Informace poskytnuté vámi dobrovolně. Například když se zaregistrujete pro informace nebo nakoupíte.
 3. Informace, které nám poskytnete, když s námi jakýmkoli způsobem komunikujete.

 

Tento web používá Google Ads

Tyto webové stránky využívají remarketingovou službu Google Ads k inzerci na webových stránkách třetích stran (včetně společnosti Google) pro předchozí návštěvníky našich stránek. Může to znamenat, že inzerujeme předchozí návštěvníky, kteří na našem webu nesplnili nějaký úkol, například pomocí kontaktního formuláře k dotazu. Může to být ve formě reklamy na stránce s výsledky vyhledávání Google nebo na webu v reklamní síti Google. Prodejci třetích stran, včetně společnosti Google, používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě něčích minulých návštěv webu www.prague-airport-transfers.co.uk . Veškeré shromážděné údaje budou samozřejmě použity v souladu s našimi vlastními zásadami ochrany osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Na stránce Předvolby reklam Google můžete nastavit předvolby toho, jak vám bude Google inzerovat. Pokud chcete, můžete se ze zájmově orientované reklamy zcela odhlásit nastavením souborů cookie nebo trvale pomocí pluginu prohlížeče.

 

Používání souborů cookie

Cookies poskytují informace o počítači používaném návštěvníkem. V případě potřeby můžeme používat soubory cookie ke shromažďování informací o vašem počítači, aby nám pomohly vylepšit naše webové stránky.

Můžeme shromažďovat informace o vašem obecném používání internetu pomocí cookie. V případě použití se tyto soubory cookie stahují do vašeho počítače a ukládají se na pevný disk počítače. Tyto informace vás osobně neidentifikují. Jde o statistická data. Tyto statistické údaje neidentifikují žádné osobní údaje.

Pokud si přejete, můžete upravit nastavení ve svém počítači tak, aby odmítal jakékoli soubory cookie. To lze snadno provést aktivací nastavení odmítnutí souborů cookie na vašem počítači.

Naši inzerenti mohou také používat soubory cookie, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Takové soubory cookie (pokud jsou použity) by se stáhly, jakmile kliknete na reklamy na našich webových stránkách.

 

Použití vašich informací

Údaje, které od vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Kromě toho můžeme informace použít pro jeden nebo více z následujících účelů:

 1. Abychom vám poskytli informace, které od nás požadujete v souvislosti s našimi produkty nebo službami.
 2. Abychom vám poskytli informace týkající se dalších produktů, které by vás mohly zajímat. Tyto dodatečné informace budou poskytnuty pouze v případě, že jste souhlasili s přijímáním takových informací.
 3. Abychom vás informovali o jakýchkoli změnách našich webových stránek, služeb nebo zboží a produktů.

Pokud jste si u nás dříve zakoupili zboží nebo služby, můžeme vám poskytnout podrobnosti o podobném zboží nebo službách nebo jiném zboží a službách, které by vás mohly zajímat.

Pokud byl váš souhlas poskytnut předem, můžeme vybraným třetím stranám umožnit používat vaše údaje k tomu, aby vám mohly poskytovat informace týkající se nesouvisejícího zboží a služeb, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Pokud byl takový souhlas poskytnut, můžete jej kdykoli odvolat.

 

Ukládání vašich osobních údajů

Provozování našich webových stránek může být nezbytné pro přenos údajů, které od vás shromažďujeme, do míst mimo Evropskou unii za účelem zpracování a uložení. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s tímto přenosem, uložením nebo zpracováním. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že budou podniknuty všechny přiměřené kroky k tomu, aby bylo s vašimi údaji nakládáno bezpečně.

Bohužel odesílání informací přes internet není zcela bezpečné a příležitostně mohou být takové informace zachyceny. Nemůžeme zaručit bezpečnost dat, která se nám rozhodnete zaslat elektronicky. Odeslání takových informací je zcela na vaše vlastní riziko.

 

Zveřejnění vašich informací

Vaše osobní údaje nezveřejníme žádné jiné straně než v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a za okolností popsaných níže:

 1. V případě, že prodáme některý nebo celý náš podnik kupujícímu.
 2. Kde jsme ze zákona povinni zveřejnit vaše osobní údaje.
 3. Pro další ochranu před podvody a snížení rizika podvodu.

 

Odkazy třetích stran

Příležitostně na této webové stránce uvádíme odkazy na třetí strany. Pokud poskytneme odkaz, neznamená to, že podporujeme nebo schvalujeme zásady ochrany soukromí návštěvníků daného webu. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů byste si měli přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

 

Přístup k informacím

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 máte právo na přístup k jakýmkoli informacím, které o vás uchováváme. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo účtovat poplatek na pokrytí nákladů, které nám vzniknou při poskytování informací.

 

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů na adrese [email protected].