Právní doložka a ochrana soukromí

Obsah webu www.prague-airport-transfers.cz včetně všech textů, log, obrázků, médií a designů, je chráněn autorským právem.

 

Prohlášení o autorském právu

Vaše použití obsahu poskytnutého společností Prague Airport Transfers s.r.o. na tomto webu na www.prague-airport-transfers.cz („web“) podléhá podmínkám tohoto prohlášení
o autorském právu.

Web společnosti Prague Airport Transfers s.r.o. je v našem vlastnictví a je chráněn autorským právem, databázovými právy a dalšími právy duševního vlastnictví. Berete na vědomí, že veškerá autorská práva, ochranné známky a všechna ostatní práva duševního vlastnictví (registrovaná i neregistrovaná) použitá při poskytování této služby zůstávají v příslušném případě stále naším majetkem, majetkem našich dceřiných a přidružených společností nebo poskytovatelů licence.

Informace obsažené na webu společnosti Prague Airport Transfers s.r.o. nesmíte kopírovat, upravovat, využívat nebo jinak používat jakýmikoli prostředky, s výjimkou stažení a dočasného uložení jedné nebo více webových stránek společnosti Prague Airport Transfers s.r.o. pro účely prohlížení na osobním počítači nebo terminálu.
Pro vyloučení pochybností, bez našeho předchozího písemného svolení nejste oprávněni reprodukovat, trvale uložit nebo znovu přenést obsah webu společnosti Prague Airport Transfers s.r.o.

 

Ochranná známka

Prague Airport Transfers® je registrovaná ochranná známka společnosti Prague Airport Transfers s.r.o.


Ochrana osobních údajů

Použití údajů, které nám poskytnete nebo které jsou shromažďovány při použití našich webů, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Použitím naší stránky nebo stránek dáváte
k tomuto zpracování souhlas.

 

Zásady ochrany osobních údajů pro web www.prague-airport-transfers.cz

Ve společnosti Prague Airport Transfers s.r.o. jsme se zavázali k ochraně a zachování soukromí našich návštěvníků.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno, co se stane s jakýmikoli osobními údaji, které nám poskytnete nebo které od vás získáme při vaší návštěvě naší stránky.

Čas od času tyto zásady aktualizujeme, proto si je prosím pravidelně znovu přečtěte.

 

Informace, které shromažďujeme

Při provozování a udržování našeho webu můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

  1. Informace o vašem používání našeho webu, včetně podrobností o vašich návštěvách, například zobrazené stránky a zdroje, z kterých získáváte informace. Tyto informace zahrnují údaje o provozu, údaje o umístění a další údaje o komunikaci.
  2. Informace, které jste poskytli dobrovolně. Například při registraci k zasílání informací nebo provedení nákupu.
  3. Informace, které poskytujete při komunikaci s námi jakýmikoli prostředky.

 

Tento web používá Google AdWords

Tento web používá marketingovou službu Google AdWords pro zobrazování reklamy
o webech třetích stran (včetně společnosti Google) předchozím návštěvníkům našeho webu. Mohlo by to znamenat, že zobrazujeme reklamu předchozím návštěvníkům, kteří nedokončili úlohu na našem webu, například s použitím kontaktního formuláře pro dotazování. Mohlo by to být ve formě reklamy na stránce s výsledky vyhledávání vyhledávače Google nebo na webu v síti Google Display Network. Dodavatelé, kteří jsou třetí stranou, včetně společnosti Google, používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na webu www.prague-airport-transfers.cz . Jakékoli shromážděné údaje budou samozřejmě použity v souladu s našimi vlastními zásadami ochrany osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Preference pro reklamy, které vám bude vyhledávač Google zobrazovat, můžete nastavit za pomoci stránky Google Ad Preferences, a pokud si přejete, můžete se od reklamy cílené podle zájmů úplně odhlásit nastavením souborů cookie, případně se můžete odhlásit trvale za pomoci plug-in prohlížeče.

 

Použití souborů cookie

Soubory cookie poskytují informace týkající se počítače používaného návštěvníkem. Soubory cookie můžeme použít v příslušných případech k shromažďování informací o vašem počítači za účelem pomoci při zlepšování našeho webu.

Za pomoci souborů cookie můžeme shromažďovat informace o vašem všeobecném používání internetu. Pokud se použijí, jsou tyto soubory cookie stahovány do vašeho počítače a uloženy na jeho pevném disku. Tyto informace nebudou identifikovat vás osobně. Jedná se
o statistické údaje, které nerozeznávají vůbec žádné osobní údaje.

Pokud si přejete, můžete upravit nastavení na vašem počítači a soubory cookie odmítnout, což lze snadno provést aktivací nastavení odmítnutí souborů cookie na počítači.

Naši inzerenti mohou také používat soubory cookie, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Tyto soubory cookie (pokud jsou použity) by byly staženy po kliknutí na reklamy na našem webu.

 

Použití vašich informací

Informace, které od vás získáme, použijeme k tomu, abychom vám poskytli naše služby. Kromě toho můžeme informace použít pro jeden nebo více z následujících účelů:

  1. K tomu, abychom vám poskytli informace, které od nás požadujete ohledně našich výrobků nebo služeb.
  2. K tomu, abychom vám poskytli informace týkající se jiných výrobků, které mohou být pro vás zajímavé. Tyto dodatečné informace budou poskytnuty pouze tehdy, pokud jste s obdržením těchto informací souhlasili.
  3. K tomu, abychom vás informovali o změnách na našem webu, o změnách služeb nebo zboží a výrobků.

Pokud jste od nás již dříve zakoupili zboží nebo služby, můžeme vám poskytnout podrobné informace o podobném zboží nebo službách nebo jiném zboží a službách, o které byste mohli mít zájem.

V případech, kdy byl předem dán váš souhlas, můžeme dovolit vybraným třetím stranám používat vaše údaje k tomu, aby vám mohly poskytnout informace o nesouvisejícím zboží
a službách, o kterých jsme přesvědčeni, že by vás mohly zajímat. V případech, kdy byl tento souhlas dán, jej můžete kdykoli zrušit.

 

Ukládání vašich osobních údajů

Při provozování našeho webu může být nezbytné přenést údaje, které od vás shromažďujeme, na místa mimo Evropskou unii za účelem zpracování a skladování. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, s tímto přenosem, skladováním nebo zpracováním souhlasíte. Děláme vše pro zajištění provedení všech přiměřených kroků k zajištění toho, aby vaše údaje byly zpracovávány a uloženy bezpečně.

Zasílání informací přes internet bohužel není zcela bezpečné a občas mohou být tyto informace zachyceny. Nemůžeme zaručit bezpečnost údajů, které se nám rozhodnete poslat elektronicky. Zaslání těchto informací je výhradně na vaše vlastní nebezpečí.

 

Sdělování vašich údajů

Vaše osobní údaje nesdělíme žádné jiné straně, než v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a za okolností, které jsou podrobně popsány níže:

  1. V případě, že prodáváme některé nebo všechny naše podniky kupujícímu.
  2. V případě, kdy jsme ze zákona povinni sdělit vaše osobní údaje.
  3. Za účelem další ochrany před podvodem a snížení rizika podvodu.

 

Odkazy třetích stran

Na náš web občas zařazujeme odkazy na třetí strany. Poskytnutí odkazu neznamená, že bychom podporovali nebo schvalovali zásady daného webu pro ochranu osobních údajů návštěvníků. Než jim zašlete jakékoli osobní údaje, musíte si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

 

Přístup k informacím

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 máte právo na přístup ke všem námi uchovávaným informacím, které se vás týkají. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo účtovat poplatek na pokrytí nákladů, které nám při tomto poskytnutí informací vzniknou.

 

Kontakt

Neváhejte se na nás obrátit ohledně jakékoli záležitosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů na adrese info@prague-airport-transfers.co.uk.